Torres: “Si Teredo Oils inicia les prospeccions a l’estiu la Generalitat s’hi oposarà”

Pere Torres, el secretari d’Empresa i Competitivitat del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, respon a Àgora fracking els principals dubtes sobre l’arribada del fracking a Catalunya.

Blanca Gispert. REUS. En nom de l’exectutiu, Torres es pronuncia sobre les qüestions més controvertides d’aquesta tècnica d’extracció d’hidrocarburs.  El secretari, explica la funció del grup interdepartamental i reconeix que la Generalitat hauria d’haver informat amb més detall sobre el Projecte Ripoll i critica l’empresa britànica per la seva opacitat. D’altra banda, vol deixar clar que l’actuació del Govern en la concessió de permisos d’investigació és en qualsevol cas, rigurosa i estricta amb la legalitat.

3 thoughts on “Torres: “Si Teredo Oils inicia les prospeccions a l’estiu la Generalitat s’hi oposarà”

 1. Retroenllaç: La controvèrsia que condueix a la incertesa | agorafracking

 2. ICV-EUiA-Garrotxa, Moció per al Plé del Ajuntament de Riudaura (Garrotxa) contra la prospecció d´hidrocarburs en l´entorn de la Costa Catalana (Girona).-Ajuntament de Riudaura (Garrotxa) Registre d´Entrada nùm. 83 Data 11 de marc de l´any 2013.
  Exma. Sra. Alcaldessa – Presidenta de L`Ajuntament de Riudaura.
  El Sr. Juan Rodriguez Lejarza, anb DNI 149XXX73M en representació de la Coalició ICV-EUiA a la Garrotxa (Girona), major d´edat, amb domicili: Major, 26 – Argelaguer (Garrotxa).

  EXPOSO:

  Que el dia 17 de gener de 2013 la Direcció general de Política Energètica i Mines del Ministeri, va fer públic a través del Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), la sol·licitud de l’empresa Capricorn Spain SL, filial espanyola de la multinacional escocesa Cairn Energy, de realitzar projectes de prospeccions sísmiques per a la cerca d’hidrocarburs a l’entorn de la Costa Brava. Aquestes abastarien més d’un milió d’hectàrees (uns 11.500 quilòmetres quadrats) en una zona que inclou el total de la Costa Catalana i que s’estén fins a 20 kilòmetres de distancia en el punt més proper a la Costa Brava. L’Empresa Capricorn Spain SL ha sol·licitat dotze permisos per investigar la possible existència d’hidrocarburs, reserves de gas i petroli a la zona.

  DEMANO:

  Que admiteixi aquesta Mocio presentada per ICV-EUiA/Garrotxa, per al próxim Plé de l´Ajuntament de Riudaura per mostrar el rebuig de l´Ajuntament i els seus veïns a l’atorgament dels permisos d’investigació d’hidrocarburs en la zona de la Costa de Catalunya a Girona, e instar que es procedeixi a revocar les sol·licituds de permisos d’investigació d’hidrocarburs presentats, mocio que Anex le registren (pàg 1/3). Gracies
  Argelaguer (Garrotxa), 11 de marc de 2013 Fdo: Juan R. Lejarza

  MOCIÓ PER AL PLÉ DE L`AJUNTAMENT DE RIUDAURA (GARROTXA) CONTRA LA PROSPECCIÓ D’HIDROCARBURS EN L’ENTORN DE LA COSTA CATALANA (GIRONA)
  Les entitats, organitzacions i empreses sota signants presenten aquesta moció al proxím Plé de L´Ajuntament Riudaura (Garrotxa) perquè sigui debatuda i aprovada, i instar així al Govern d´Espanya a paralitzar els estudis de prospecció d’hidrocarburs a l’entorn de la costa catalana, amb el següent text:

  MOCIÓ
  Atès que el Govern espanyol ha publicat en el BOE la sol·licitud de l’empresa Capricorn Spain SL de realitzar prospeccions d’hidrocarburs en més d’un milió d’hectàrees de la Costa Catalana, posant en greu perill la salut dels hàbitats, l’economia local, la pesquera i la fauna de la zona, tan importants a l’entorn de la Costa Brava (Girona).

  El dia 17 de gener la Direcció general de Política Energètica i Mines del ministeri, va fer públic a través del Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), la sol·licitud de l’empresa Capricorn Spain SL, filial espanyola de la multinacional escocesa Cairn Energy, de realitzar projectes de prospeccions sísmiques per a la cerca d’hidrocarburs a l’entorn de la Costa Brava. Aquestes abastarien més d’un milió d’hectàrees (uns 11.500 quilòmetres quadrats) en una zona que inclou el total de la Costa Catalana i que s’estén fins a 20 kilòmetres de distancia en el punt més proper a la Costa Brava. L’Empresa Capricorn Spain SL ha sol·licitat dotze permisos per investigar la possible existència d’hidrocarburs, reserves de gas i petroli a la zona.

  Atès que el dia 22 de gener la Dependència d’Indústria i Energia de la Subdelegació del Govern d´Espanya a Girona (Catalunya), va fer públic en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) de Girona, un anunci pel qual se sotmet a informació pública l’estudi d’impacte ambiental, del projecte denominat “Campanya sísmica en àrees lliures del Golf de Lleó, enfront de les costes de Catalunya i Balears”. Aquest projecte, impulsat per l’Empresa Seabird Exploration FZLCC, consisteix en una prospecció sísmica marina 2D, amb l’objecte de confirmar i identificar l’existència de jaciments d’hidrocarburs en el fons del mar i abasta una superfície aproximada de 37.000 kilòmetres quadrats que s’estenen des del golf de Lleó a les Illes Balears, en el seu punt més proper al Cap de Creus a una distància de 13 kilòmetres i en el punt més proper a la Illa de Menorca a uns 30 kilòmetres.

  Que en ambdós casos els mètodes sísmics de prospecció es realitzaran mitjançant canons d’aire comprimit “Air-guns” capaços de generar ones sonores, emissions acústiques d’alta intensitat, que defineixen l’estructura del sòl i subsòl marí localitzant així els jaciments. Aquests mètodes produeixen una contaminació acústica intolerable per la fauna marina i poden provocar danys físics i de comportament a cetacis, tortugues marines, cefalòpodes i peixos, i en ocasions resultar en encallaments. Això és preocupant tenint en compte que aquesta costa és una zona molt transitada per cetacis, com per exemple rorquals comuns, protegits per directives internacionals (conveni de Washington, CITES, Directiva 92/43/CEE, etc.) dofins llistats i comuns, Catxalots i altres. Segons estudis científics les prospeccions tenen un impacte directe en els recursos pesquers, a causa del desplaçament dels peixos, causant una disminució de 50% a les poblacions d’alt interès comercial com el lluç, la mòllera, el rap, etc. Cal destacar que la zona de prospeccions és explotada pel conjunt de les confraries de Catalunya, on la pesca és una important font d’ingressos de la zona.

  Desgraciadament, les prospeccions sísmiques són només el primer pas d’una llarga sèrie d’operacions destructives cap al medi marí. En el cas de trobar reserves i començar l’explotació dels recursos fòssils, els impactes es multiplicaran ja que la perforació i extracció de combustibles fòssils destrueix el subsòl i els seus hàbitats, i contamina el mar a causa de l’ús de barreges sintètiques tòxiques i la producció de residus altament contaminats, la majoria d’ells cancerigens. No s’ha d’oblidar la greu amenaça que existeix de vessament accidental de cru en el mar, des de les llargues connexions d’oleoductes així com en el transport marítim, posant en greu perill zones d’alt interès ecosistèmic de la zona com són el parc natural del Cap de Creus, la reserva marina de les Illes Medes, entre molts altres ecosistemes, hàbitats, fauna i flora d’alt valor que s’estenen en aquesta zona.

  No podem deixar de mencionar el impacte que tant les prospeccions preliminars com les futures operacions extractives, tindran sobre el turisme a les zones costeres de Catalunya. Resultant en una imatge negativa que tirarà per terra els esforços que ha fet el sector i les institucions per tal de promocionar un turisme de qualitat que es basa en el preciós patrimoni natural de les nostres costes.

  Aquest projecte, el qual es sumarà als 30 permisos de prospeccions d’hidrocarburs aprovats actualment pel Ministeri, reitera la clara aposta del govern cap a les energies no renovables i altament contaminants, una direcció oposada als requeriments de la lluita contra el canvi climàtic, la contaminació ambiental, la salut humana i dels ecosistemes. A més, les empreses petrolieres a Espanya han demostrat gran irresponsabilitat ambiental durant la producció de petroli en el mar, ja que a Tarragona, on existeixen 4 pous de producció de petroli, s’han registrat almenys 18 abocaments des de les seves instal·lacions.

  Per tot això, es proposa al Plé de l´Ajuntament de Riudaura l’adopció dels següents acords:

  PRIMER. Mostrar el rebuig de l´Ajuntament de Riudaura i els seus veïns a l’atorgament dels permisos d’investigació d’hidrocarburs en la zona de la Costa Catalana.
  SEGON. Instar que es procedeixi a revocar les sol·licituds de permisos d’investigació d’hidrocarburs presentats.

  TERCER. El Ajuntament de Riudaura, traslladarà acord a la Direcció de Política Energètica i Mines del d’Indústria, els acords aprovats.

  Entitats, organitzacions i empreses que recolzen aquesta moció:

  Argelaguer-ICV-EUiA-Garrotxa, Àgora Vilamajor, – Salvem el Crit, Associació de Naturalistes de Girona (ANG), ó de Veïns de La Satalia, ó mediambiental Vall del Ges.Net, ó per la Defensa dels Drets dels Animals, Juvenil, Cultural i Naturalista de Girona, CEPA-EdC, per a la Salvaguarda del Montseny, DEPANA, de Catalunya, en Acció, , del Ter, GEPEC-EdC, Grup per a la Defensa del Medi Natural de la Segarra – EdC, ió Altempordanesa per la Defensa i Estudi de la Natura (IAEDEN)-Salvem l’Empordà, , Ninam, SubLimits

  Argelaguer (Garrotxa), 11 de marc de 2013 Signat: Juan R. Lejarza

 3. Retroenllaç: Torres: “Si Teredo Oils inicia les prospeccions a l’estiu la Generalitat s’hi oposarà” | Plataforma Aturem el Fracking

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s